Adatkezelési tájékoztató

Az Uffer-Ker Kft. weboldalának megtekintéséhez Önnek bárminemű adat megadása nélkül lehetősége van. Bizonyos információk mint nagykereskedelmi árak, készlet kizárólag szerződött és regisztrált partnerek számára hozzáférhetőek.

Adatvédelem

Az adatok kezelése mindenben megfelel az Országgyűlés által elfogadott, és 2008. június 28-án kihirdetett, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvénynek, a 2001. dec. 24-én megjelent 2001. évi CVIII. törvénynek, ill. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek.

Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, továbbá az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait!

Adatait harmadik félnek nem adjuk át sem üzleti-, sem marketing-, sem magáncélokra. Ez alól kivételt képeznek a hatóságok.

A regisztrált partnerek által megadott adatokat (telefonszám, email cím) az Uffer-Ker Kft. az alábbi esetekben használja fel:

  • megrendelések intézése,
  • vevői reklamációk kezelése,
  • tájékoztatás új termékekről, akciókról, szolgáltatásokról.

Az Uffer-Ker Kft. weboldala, illetve annak minden tartalmi eleme, részlete szerzői jogvédelem alá tartozik.

Ezzel kapcsolatos jogok gyakorlására kizárólag a Kft. tulajdonosa jogosult.